Kineziologie

Kineziologie One Brain... Přivedla mě k ní velmi zajímavá zkušenost, ale podstatné je to, že jsem v ní objevila shrnutí všeho, o co jsem se do té doby laicky zajímala - čínská medicína, energetická medicína (čakrový, meridiánový systém), psychosomatika - provázanost těla a psychiky... Všechno mě to natolik oslovilo, že jsem se hned přihlásila na první kurz. Po něm mé nadšení rostlo a tak jsem se hlásila na další a další. Má cesta trvá od ledna 2018 a pro zatím jsem absolvovala 11 kurzů + 3 doplňkové kurzy.

Kineziologie One Brain dokáže pomoci v oblasti mezilidských i partnerských vztahů, pomáhá s řešením traumat, stresů, panických záchvatů, nevysvětlitelných strachů z něčeho/ někoho/ určité situace, může pomoci s řešením alergií a jiných zdravotních problémů. U dětí může pomoci s hyperaktivitou, dyslexií, dysgrafii a dalšími poruchami učení. Pomáhá najít řešení v zdánlivě bezvýchodných situacích, změnit životní přístup, převzít kontrolu nad svým životem.

Během terapie používám i Bachovy květové esence.

Mě samotné Kineziologie One Brain pomohla najít rovnováhu a změnit směr mého života, urovnat mezilidské vztahy, kde jsem cítila potřebu to udělat a vyřešit některé zdravotní problémy. Jako bonus přišlo zklidnění a pocit kontroly nad svým osudem bez potřeby jej kontrolovat.

Jak to vlastně funguje?                                                                                                                                                            Provádí se svalový test, kde se odhalí skutečná příčina konkrétního problému. Díky tomu, že se terapeut 'ptá' těla nejsou odpovědi ovlivněny našimi systémy přesvědčení, protože často si naše mysl utvoří názor, který není úplně v souladu s naší duší nebo s našimi buňečnými vzpomínkami. Po odhalení problému se hledají vhodné korekce pro obnovení nebo zkorigování konkrétní energie. Dále se pracuje hodně s emocemi spojenými s danou událostí, která má na dnešní jednání či reakci vliv. Každé sezení je velmi individuální a to i jednotlivá sezení stejného klienta. Jak název metody napovídá - One Brain = jednotný mozek, pracuje se na zapojení obou mozkových hemisfér, protože jejich správná spolupráce nám pomáhá vidět věci reálně a učí nás pracovat se svými emocemi. Aha momenty a uvědomění si souvislotí, je krásnou součástí procesu.

Ráda vám pomohu s problémem, který vás trápí a společně najdeme řešení právě pro vás.