Kineziologie

Kineziologie One Brain... Přivedla mě k ní velmi zajímavá zkušenost, ale podstatné je to, že jsem v ní objevila shrnutí všeho, o co jsem se do té doby laicky zajímala - tradiční čínská medicína, energetická medicína (čakrový, meridiánový systém), psychosomatika - provázanost těla a psychiky... Všechno mě to natolik oslovilo, že jsem se hned přihlásila na první kurz. Po něm mé nadšení rostlo a tak jsem se hlásila na další a další. Má cesta trvá od ledna 2018 a jsem Facilátotrem Kineziologie One Brain (13 kurzů + 3 doplňkové kurzy).

Kineziologie One Brain dokáže pomoci v oblasti mezilidských i partnerských vztahů, pomáhá s řešením traumat, stresů, panických záchvatů, nevysvětlitelných strachů z něčeho/ někoho/ určité situace, může pomoci s řešením alergií a jiných zdravotních problémů. U dětí může pomoci s hyperaktivitou, dyslexií, dysgrafii a dalšími poruchami učení. Pomáhá najít řešení v zdánlivě bezvýchodných situacích, změnit životní přístup, převzít kontrolu nad svým životem.

Během terapie používám i Bachovy květové esence.

Kineziologie OneBrain
Kineziologie OneBrain

Mě samotné Kineziologie One Brain pomohla najít rovnováhu a změnit směr mého života, urovnat mezilidské vztahy, kde jsem cítila potřebu to udělat a vyřešit některé zdravotní problémy. Jako bonus přišlo zklidnění a pocit kontroly nad svým osudem bez potřeby jej kontrolovat.

Jak to vlastně funguje?                                                                                                                                                            Provádí se svalový test. Díky tomu, že se terapeut 'ptá' těla nejsou odpovědi ovlivněny našimi systémy přesvědčení. Naše mysl si často utvoří názor či systém přesvědčení, který není úplně v souladu s naší duší nebo s našimi buňečnými vzpomínkami. Ovlivňují to podmínky ve kterých jsme vyrůstali a vzory, které jsme kolem sebe v tomto období měli ať už v podobě rodičů, prarodičů, učitelů, kamarádů atd. A samozrejmě naše přirozené sklony.

Po odhalení příčiny obtíží se hledají vhodné korekce (jednoduchá cvičení /čtení textů) pro obnovení nebo zkorigování narušeného toku energie. Dále se pracuje hodně s emocemi spojenými s tématem. Pracuje se i ve věkové recesi, kde se hledá situace, která má na dnešní jednání či reakci vliv. Při odblokování se pracuje s Barometrem emocí, který je pro metodu One Brain charakteristický. Každé sezení je velmi individuální a to i jednotlivá sezení stejného klienta. Jak název metody napovídá - One Brain = jednotný mozek, pracuje se na zapojení obou mozkových hemisfér, protože jejich správná spolupráce nám pomáhá vidět věci reálně a učí nás pracovat se svými emocemi. Z traumatických zážitků je uvolněna "uvězněná" emoce a tím dojde k obnovení toku energie. Aha momenty a uvědomění si souvislostí, je krásnou součástí procesu.

Ráda vám pomohu s problémem, který vás trápí a společně najdeme nejlepší řešení právě pro vás.